• 65231?1453450146
  • 65275?1453908655
  • 65278?1465125507
  • 70762?1465125577
  • 65276?1465481243
  • 65279?1465464556

BIKE SPA - CLEAN & CARE

กรุณาโทรนัดคิวช่างก่อนเข้าใช้บริการBIKE CLUB ชัยพฤกษ์ เบอร์ 02-0297254BIKE CLUB พระราม 3 เบอร์ 02-0297523

BIKE CARE - MAINTENANCE

กรุณาโทรนัดคิวช่างก่อนเข้าใช้บริการBIKE CLUB ชัยพฤกษ์ เบอร์ 02-0297254BIKE CLUB พระราม 3 เบอร์ 02-0297523BIKE CLUB พร...

BIKE FITTING - FITING SERVICE

เปิดให้บริการเร็วๆนี้ ที่ BIKE CLUB สาขาชัยพฤกษ์

WHY BIKE CLUB

RIGHT BIKE
เรามีจักรยานทุกประเภท จากแบรนด์จักรยานชั้นนำจากทั่วโลก มากกว่า 300 รุ่น ภายใต้หลังคาเดียว ภายใต้ Concepts “Something For Everyone”

We have all the latest international brands more than 300 models full range.
More brands under one roof “Something For Everyone”

WHY BIKE CLUB

RIGHT FIT
เรามีเทคโนโลยีล่าสุดในการ Fitting จักรยานให้ถูกต้องการสรีระร่างกายของคุณ เพื่อให้คุณได้จักรยานทีมีคุณภาพและเหมาะสมกับร่างกาย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการออกกำลังกาย

We will sell you the right bike - we use the latest technology to ensure that your bike is correctly fitted for you.

WHY BIKE CLUB

RIGHT GEAR
นอกจากเราจะมีจักรยานแล้ว เรายังเตรียมอุปกรณ์เสริม, อะไหล่, เครื่องแต่งกาย รวมถึง Gadget จากแบรนด์ชั้นนำ ไว้ในสถานทีเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักปั่น และลูกค้าทั่วไป

we stock the widest range of bikes, accessories and bike gadget from international brands in one roof.